• Serieuze handelaar vanuit Duitsland
  • In één minuut, onmiddellijk bruikbaar
  • Klantendienst via Email
  • Veilige betaling via SSL-verbinding

Annuleringsbeleid voor de aankoop van productsleutels


Annuleringsbeleid voor de aankoop van productsleutels

U hebt het recht om dit contract binnen een maand zonder opgaaf van reden op te zeggen. De herroepingstermijn is één maand vanaf de datum waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen en op voorwaarde dat u een of meer goederen hebt besteld in het kader van een enkele bestelling. wordt uniform afgeleverd of wordt. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (AlphaCentaurus Promotion, Marco Seelmann, Parkstraße 6, 24217 Krummbek, Duitsland - E-mail: info@volledige-versie.nl) over uw beslissing om u terug te trekken uit dit contract. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, wat niet vereist is. Om de annuleringsperiode te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn. Gevolgen van de opname: als u zich terugtrekt uit dit contract, hebben we u alle betalingen gestuurd die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het geven van een ander type levering dan die door ons wordt aangeboden , hebben gekozen voor de meest gunstige standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop de kennisgeving van uw annulering van dit contract door ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; In geen geval worden deze terugbetalingskosten in rekening gebracht. We kunnen weigeren om u terug te betalen totdat we de goederen terug hebben of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract aan ons retourneren. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen. U draagt de onmiddellijke kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor een mogelijk waardeverlies van de goederen, als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling die niet noodzakelijk is voor het onderzoek naar de aard, kenmerken en functionaliteit van de goederen. Het modelformulier voor herroeping is bijgevoegd bij onze Algemene Voorwaarden / Klantinformatie.

Intrekkingsinstructie voor digitale inhoud

U hebt het recht om dit contract binnen een maand zonder opgaaf van reden op te zeggen. De opzegtermijn is één maand vanaf de datum van het contract. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (AlphaCentaurus Promotion, Marco Seelmann, Parkstraße 6, 24217 Krummbek, Duitsland - E-mail: info@volledige-versie.nl) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) over uw beslissing om u terug te trekken uit dit contract. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, wat niet vereist is. Om de annuleringsperiode te handhaven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn. Gevolgen van de opname: als u zich terugtrekt uit dit contract, hebben we u alle betalingen gestuurd die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit het geven van een ander type levering dan die door ons wordt aangeboden , hebben gekozen voor de meest gunstige standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk veertien dagen vanaf de dag waarop de kennisgeving van uw annulering van dit contract door ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u in de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders met u is overeengekomen; In geen geval worden deze terugbetalingskosten in rekening gebracht. We kunnen weigeren om u terug te betalen totdat we de goederen terug hebben of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. U moet de goederen onmiddellijk en in elk geval uiterlijk veertien dagen na de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de annulering van dit contract aan ons retourneren. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen. U draagt de onmiddellijke kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor een mogelijk waardeverlies van de goederen, als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling die niet noodzakelijk is voor het onderzoek naar de aard, kenmerken en functionaliteit van de goederen.

We wijzen u op het volgende: Unlock keys mogen alleen worden gebruikt binnen het kader van de respectieve licentievoorwaarden. Als u de ontgrendelingssleutel gebruikt, mag deze niet voor een tweede keer worden gebruikt. U gebruikt dan een ontgrendelde versie van het betreffende product. U kunt ons deze activering niet geven. Dat is geen "onderzoek naar de aard, kenmerken en werking van de goederen" maar devalueert de ontgrendelsleutel. In dit geval moet u een vergoeding betalen.

Helaas moeten we gebruik maken van de bovenstaande regel. Het komt vaak voor dat klanten een ontgrendelingssleutel kopen, het product voor zichzelf ontgrendelen en vervolgens de opname declareren en het aankoopbedrag terugbetaald willen krijgen. Maar dit zou niet de ontgrendelde sleutel zijn, maar de activering zelf. Een terugbetaling van de aankoopprijs na herroeping en teruggave komt derhalve niet overeen met de wettelijke situatie.

Productsleutels zijn uitgesloten van het herroepingsrecht omdat ze vanwege hun aard niet geschikt zijn om te retourneren.
Volledige-versie.nl levert alleen productsleutels in uw winkel. Een teruggave van de bemiddelende leverancierscontracten en de overeenkomstige terugbetaling van de waarde van de goederen kan niet worden verleend na tussenkomst van een productsleutel, omdat dit betekent dat de goederen al als niet-verzegeld en daarom ongeschikt voor retourzending worden beschouwd.
   Winkelwagen tonen »